تبلیغات
وبلاگ شخصی محمد حیدری

معرفی گرایش های رشته مدیریت: اهداف، دروس، آینده شغلی و نیازمندیها


کارشناسی مدیریت:

کارشناسی ارشد: MBA

کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی و مالی

کارشناسی ارشد: مدیریت جهانگردی

کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی و شهری

کارشناسی ارشد: مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 مرداد 1393    | توسط: محمد حیدری    |    |
نظرات() 

For the love of English

Slogan - For the love of English.

The Learn English Network has been offering free English sessions and resources since 1999, and we've never charged a penny.
English Grammar
English Vocabulary
English Basics
Learn English grammar online - Illustrated
Learn English vocabulary by topic
Illustrated
For ESL beginners.
Learn the basics of English
With illustrations
English Lessons
English Pronunciation
English Questions
EFL / ESL lessons - beginner to intermediate
Tricky English pronunciation 
With listening practice.
Still got a question about learning English? Ask Ellie!
English Fun and Games
English Tests
English Quizzes
All work, no play
makes Jack / Jill
a dull boy / girl.
Have you really learnt
what you think you have learnt?
Grammar-Spelling-Vocabulary 

What do you really know about England, the UK and the 
English language?
British Culture
English Chat
Learn English Forum
Learn about the country
and the people.
You might be surprised
!
We like to talk with you. 
Practise your communication skills with us (and each other).
Practise your grammar, vocabulary, reading and written English skills on 
the Learn English forum

What's New?
Common Mistakes in English

of vs off
Learn English Pronunciation

an excuse / to excuse
Learn English Homophones

pi vs pie

What's On?

Have some fun!

More on the Network
English Diary

Learn English Calendar

Fun with English

Interesting Facts

English Jokes
Learn English Magazine

Recommended Books

About Your Teacher

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 خرداد 1393    | توسط: محمد حیدری    |    |
نظرات() 

زمان های انگلیسی


زمان شکلی از فعل است که عمل یا حالتی را در زمان نشان می دهد. به طور کلی در زبان انگلیسی سه زمان اصلی وجود دارد: زمان حال، زمان گذشته و زمان آینده.

هر زمان دارای چهار حالت: ساده،استمراری، کامل و کامل استمراری است. زمان های اصلی زمان های واقع شدن فعل را نشان می دهند و چهار حالت مختلف نحوه و چگونگی انجام کار را. با توجه به سه زمان اصلی و چهار حالت هر یک، می توان گفت که در انگلیسی12 زمان به طریق زیر وجود دارد:

 

زمان های آینده

آینده ساده (مستقبل ساده)

آینده استمراری

آینده کامل

آینده کامل استمراری

زمان های گذشته

گذشته ساده (ماضی ساده)

گذشته استمراری

گذشته کامل (ماضی بعید)

گذشته کامل استمراری

زمان های حال

حال ساده (مضارع)

حال استمراری

حال کامل (ماضی نقلی)

حال کامل استمراری

 نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 اسفند 1392    | توسط: محمد حیدری    |    |
نظرات() 

سوالات آزمون کاشناسی ارشد سال 1393

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسی ارشد سال 1393 و همچنین داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 1394 که پروسه آزمون خود را شروع کرده اند، به اطلاع می رساند سؤالات هریك از رشته های امتحانی در سایت  قرار داده شد كه از طریق لینك های زیر قابل دریافت است:

لینك دانلود دفترچهكد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه شماره 1 
دانلود دفترچه شماره 2
1101 - مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود1102 - مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود1103 - سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود1104 - مجموعه زبان عربی
دانلود1105 - مجموعه علوم اقتصادی
دانلود1106 - مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود1107 - مجموعه تاریخ
دانلود1108 - مجموعه علوم اجتماعی
دانلود1109 - فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
1110 - مجموعه زبان شناسی
دانلود1111 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /1
دانلود1112 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /2
دانلود1113 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /3
دانلود1114 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /4
دانلود1115 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /5
دانلود1116 - مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره 1 
دانلود دفترچه شماره 2
1117 - مجموعه علوم تربیتی /1
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1118 - مجموعه علوم تربیتی /2
دانلود1119 - علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود1120 - مجموعه زبان فرانسه
دانلود1121 - مجموعه زبان انگلیسی
دانلود1122 - مجموعه زبان روسی
دانلود1123 - مجموعه علوم تربیتی /3
دانلود1124 - مجموعه زبان المانی
دانلود1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود
دانلود دفترچه زبان فرانسه
1126 - مجموعه حقوق
دانلود1127 - مجموعه ایرانشناسی
دانلود1129 - زبان وادبیات اردو
دانلود1130 - مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود1131 - مجموعه مطالعات جهان
دانلود1132 - مجموعه باستان شناسی
دانلود1133 - مجموعه روانشناسی
دانلود1134 - مجموعه حسابداری
دانلود1137 - مطالعات زنان
دانلود1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود1139 - مددكاری اجتماعی
دانلود1140 - پژوهش علوم اجتماعی
دانلود1142 - مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1146 - مجموعه محیطزیست
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1148 - مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود1152 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود1154 - مطالعات دفاعی -استراتژیك
دانلود1155 - اطلاعات استراتژیك
دانلود1156 - اماد
دانلود1157 - مدیریت بحران
دانلود1201 - مجموعه علوم زمین
دانلود1202 - مجموعه ژئوفیزیك وهواشناسی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1203 - مجموعه شیمی
دانلود1204 - مجموعه فیزیك
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1205 - مجموعه فوتونیك
دانلود1206 - مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولكولی
دانلود1207 - اماروكاربردها
دانلود1208 - ریاضیات وكاربردها
دانلود1209 - مجموعه علوم كامپیوتر
دانلود1213 - زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود1214 - زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود1215 - محیطزیست دریا
دانلود1216 - مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود1217 - علوم دریایی واقیانوسی /فیزیك دریا/
دانلود1218 - مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود1219 - مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1251 - مجموعه مهندسی برق
دانلود1253 - مجموعه مهندسی نفت
دانلود1255 - مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود1256 - مجموعه مهندسی معماری كشتی
دانلود1257 - مهندسی شیمی
دانلود1259 - مجموعه مهندسی صنایع
دانلود1260 - مهندسی صنایع
دانلود1262 - مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود1263 - مهندسی نقشه برداری
دانلود1264 - مجموعه مهندسی عمران
دانلود1266 - مجموعه دریانوردی
دانلود1267 - مجموعه مهندسی مكانیك
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1268 - مجموعه مهندسی معدن
دانلود1272 - مجموعه مهندسی مواد
دانلود1273 - نانوفناوری -نانومواد
دانلود1276 - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1277 - مجموعه مهندسی كامپیوتر
دانلود1279 - مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود1283 - مهندسی نساجی -تكنولوژی نساجی
دانلود1284 - مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود1285 - مجموعه بیوتكنولوژی وداروسازی
دانلود1286 - مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود1287 - مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود1288 - مدیریت نساجی
دانلود1289 - مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود1290 - مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود1292 - مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود1293 - مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود1294 - مجموعه ایمنی صنعتی
englishpts.mihanblog.com/englishpts.mihanblog.com/
دانلود1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود1351 - طراحی شهری
دانلود1352 - مجموعه معماری
دانلود1353 - مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود1356 - نمایش عروسكی
دانلود1357 - مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود1358 - مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود1360 - مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود1361 - مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود1362 - طراحی صنعتی
دانلود1363 - فرش
دانلود1364 - طراحی پارچه ولباس
دانلود1501 - انگل شناسی دامپزشكی
دانلود1502 - فیزیولوژی دامپزشكی
دانلود1504 - بافت شناسی دامپزشكی
دانلود1505 - باكتری شناسی دامپزشكی
دانلود1506 - ایمنی شناسی دامپزشكی
دانلود1507 - بهداشت وكنترل كیفی موادغذایی
دانلود1508 - بهداشت ابزیان
دانلود1509 - بیوشیمی بالینی
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح چهارشنبه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی - عصر چهارشنبه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح پنجشنبه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی - عصر پنجشنبه
دانلودزبان فرانسه برای كد رشته 1117 و 1118 - عصر پنجشنبه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح جمعه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی - عصر جمعه

منبع این مرجع سایت سازمان سنجش و آموزش کشور میباشد

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1 اسفند 1392    | توسط: محمد حیدری    |    |
نظرات() 

بررسی آثار ترجمه شده اسلامیدرآمدی تحیلی بر آیاتی از کلام الله مجید بر اساس ترجمه های مختلف در این متون و کلمات گوهربار و نورانی

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 دی 1392    | توسط: محمد حیدری    | طبقه بندی: دروس دانشگاه،     |
نظرات() 

دانلود Face2Face Cambridge English Course - آموزش زبان انگلیسی فیس تو فیس از دانشگاه کمبریج انگلستان


دانلود Face2Face Cambridge English Course - آموزش زبان انگلیسی فیس تو فیس از دانشگاه کمبریج انگلستان

Face2Face یک دوره آموزشی انگلیسی عمومی در شش سطح برای نوجوانان، جوانان و بزرگسالان است. رویکردی که در تهیه این دوره آموزشی در نظر گرفته شده، یادگیری زبان انگلیسی به شیوه ای کاربردی برای استفاده در زندگی روزمره می باشد. در این دوره آموزشی واژگان و دستور زبان (گرامر) از اهمیت برابری برخوردار بوده و در عین حال تمرکز ویژه ای بر مهارت های شنوایی (Listening) و صحبت کردن (Speaking) و مکالمه، مبذول شده است. فعالیت های تمرینی در هر بخش بعنوان فرصتی مناسب برای هر دانش آموز درنظر گرفته شده است تا مهارت و تسلط خود بر آن بخش را محک بزند و به طور منظم میزان پیشرفت خود را ارزیابی کند. دوره های آموزشی باعث می شود که دانش آموز تماماً با مراحل آموزشی هردرس مشغول شود و بدون نیاز به راهنمایی به آموزش بپردازد. هر سطح دارای حدود 80 ساعت آموزش بعلاوه فایل های صوتی (شامل تمرینات اضافی گرامر، لغات، شنیدن تلفظ) و کتاب کار است. این مجموعه از موضوعات بسیار کامل و مناسب برای یاد دهی زبان به همه افراد و معلمان در دنیای امروز استفاده کرده است.

ویژگی های کلیدی این مجموعه آموزشی:
- آموزش کلمات پرکاربرد (انتخاب شده توسط دانشگاه بین المللی کمبریج)
- ارائه یک صفحه خلاصه مطالب در کتاب Student's Book، که خلاصه ای از واژگان جدید، گرامر و آموزش های هر فصل را دربرمی گیرد
- محیط نرم افزاری کاربر پسند با استفاده ای آسان
- تمرکز بر مهارت های شنوایی و صحبت کردن و محاوره ای
- شامل درس هایی برای استفاده در زندگی و دنیای واقعی
-  نوآوری در آموزش زبان انگلیسی و درک مطلب
- و ... 

سطح های این دوره آموزشی:
- Strarter
- Elementry
- Pre Elementry
- Intermediate
- Upper Intermediate
- Advanced 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 15 دی 1392    | توسط: محمد حیدری    | طبقه بندی: Variety about Learning،     |
نظرات() 

جزوه نگارش فارسی
نوشته شده در تاریخ جمعه 13 دی 1392    | توسط: محمد حیدری    | طبقه بندی: دروس دانشگاه،     |
نظرات() 

How can sentence connectors be replaced in order to increase variety in writing

In your writing, you will want to spend some time ensuring that your work has a sense of variety. In order to do this, you might think of the following :

Use conjunctions as well as/instead of sentence connectors. A conjunction is a word like and, but, etc, which is used to join two ideas together into a complex sentence. Unlike sentence connectors such as 'However', etc, a conjunction cannot be used at the beginning of a sentence and must come at a mid-point, at the end of one clause and the beginning of another. It is usually possible to rephrase a pair of sentences that use a sentence connector by using a conjunction instead. For example, instead of saying 'He studied French; however, his wife studied Physics', it might actually be more natural to say 'He studied English but his wife studied Physics'. Similarly, instead of saying 'English is hard; therefore, one must spend a lot of time practising it', we can say: 'English is hard so one must spend a lot of time practising it.' These are simple examples, but the principle of paraphrase can be extended to other, more complex sentences.

Use conjunctions at least some of the time. Words like and and but may seem boring, but they help to lighten the style of your writing. This in turn helps the writing to sound less pompous and formal. And in any case, in writing, it is often helpful to use a variety of structures rather than just saying things in one way.

It can also be helpful to omit discourse markers if they do not serve any useful purpose. Knowing when to omit the discourse marker is a subtle aspect of language use and comes with more practice and wider reading.

Try joining two clauses together by making one subordinate to the other. If we go back to the sentence 'He studied English but his wife studied Physics', we can rephrase this as follows : 'He studied English whereas his wife studied Physics', or 'He studied English while his wife studied Physics.' The clause beginning with while/whereas is subordinate. this means that it is used to qualify/add extra information to the sentence, but cannot stand on its own.

Remember, it can be tedious to read a piece of writing which has too many discourse markers. The writing can seem pedantic, heavy and over-pompous. You are ideally seeking a light, flowing style, not a heavy or forced one.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 10 دی 1392    | توسط: محمد حیدری    | طبقه بندی: Grammar Rules ،     |
نظرات()